Vi arbetar efter Byggkeramikrådets (BKR) branschregler.

Detta innebär att vi enbart använder godkända tätskiktssystem. I övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV.

Vi har ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa

Ett fullgott försäkringsskydd för såväl dig som kund och oss som företag.

Behörigheter vid badrumsrenoveringar

För att arbeta med keramik i våtutrymmen krävs behörighet enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum). På Drava Bygg & Badrum har samtliga plattsättare behörighet som uppfyller alla krav för arbete i våtutrymmen. Vi arbetar efter Byggkeramikrådets (BKR) branschregler, BBV. Detta innebär – användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV. Våtrumsansvarig arbetsledare på Drava Bygg & Badrum har genomgått Byggkeramikrådets kurser. Våra plattsättare, som utför tätskiktsarbeten enligt branschreglerna, har genomgått Byggkeramikrådets kurser. Drava Bygg & Badrum kontrollerar och dokumenterar att allt arbete utförs enligt branschregler och aktuell monteringsanvisning. Dokumentationen sker genom ifyllande av kvalitetsdokument. Drava Bygg & Badrum utför våtrumsentreprenader enligt branschreglerna och genomgår därav Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn genom besök av dess konsulter. Vid översyn granskas dokumentation från genomförda våtrumsarbeten samt pågående arbetsutförande i praktiken. Drava Bygg & Badrum utför kvalitetsdokument som överlämnas till beställare av projektet efter färdigställt arbete. Dokumentet är undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare och överlämnas tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskikssystemtet till beställaren när arbetet är slutfört. En kopia på kvalitetsdokumentet och monteringsanvisningen arkiveras för att kunna uppvisas i samband med en kvalitetsöversyn.